Antikva Serva: "Vårda det gamla" 
"Vårda det gamla"
En sentens av Olaus Magnus från mitten av 1500-talet, ännu giltig.Klicka här om sidan ligger i en ram

Antikva Serva
Kulturgeografi och landskapshistoria
2006-06-19

Välkommen!

Stefan Nilsson

Doktorand i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Specialitet: Skogsgeografi.

Från och med den 1/7 2006 har jag inte länge någon tjänst vid Karlstads universitet. Information om min verksamhet m.m. sker på min egen webbplats, www.arstuga.se/antikva

Min sida på Karlstads universitets webplats >>


Sök med Google

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

A-godkänd av Bobby

  Cookie-fria sidor Topp